top of page

תנאים והגבלות 

אתר אינטרנט זה מיועד לשימוש פרטי. אנו בבסטק בע"מ ("BESTECH") ממליצים לך בחום לקרוא ולהבין את כל התנאים וההגבלות הללו לפני השימוש ב-www שלנו. אתר Bestech.co.il ("האתר").

בכניסה לאתר, אתה מסכים להיות מחויב משפטית לתנאים והגבלות אלה. אם אינך מעוניין להיות מחויב לתנאים והגבלות אלה, אנא אל תיגש לאתר שלנו.

מדיניות הפרטיות

BESTECH עשויה לאסוף מידע אישי מזהה אודותיך, כגון שמך המלא, מספר הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני שלך, כאשר אתה מגיש בקשה לשאלות או יוצר איתנו קשר דרך האתר. בכך שאתה מספק לנו מידע זה, אתה מסכים במפורש לשימוש שלנו במידע האישי הרגיש שלך בהתאם למדיניות פרטיות זו.

המידע האישי שלך שסיפקת ל-BESTECH (כולל המידע האישי הרגיש שלך), אם וכאשר רלוונטי, נשמר על-ידי BESTECH כדי להשיב לשאלותיך. אם אינך מעוניין יותר לקבל את השירותים שלנו למעלה, תוכל לבטל את הסכמתך אליהם.

יש לך הזכות לבקש גישה למידע שיש לנו עליך. ניתן לעשות זאת על ידי יצירת קשר במייל office@bestech.co.il_. BESTECH תדאג לספק לך עותק של הנתונים שאנו מעבדים עליך. על מנת להיענות לבקשתך, אנו עשויים לבקש ממך לאמת את זהותך. אנו נמלא את בקשתך על ידי שליחת העותק שלך באופן אלקטרוני, אלא אם כן הבקשה מציינת במפורש שיטה אחרת.

אם אתה סבור שהמידע שיש לנו עליך שגוי, אתה מוזמן לפנות אלינו כדי שנוכל לעדכן אותו ולשמור על הנתונים שלך מדויקים. אם בשלב כלשהו תרצה למחוק את המידע עליך, תוכל פשוט ליצור איתנו קשר בכתובת  office@bestech.co.il .

BESTECH שומרת את המידע האישי שלך שנאסף ממך רק כל עוד BESTECH זקוקה לו כדי למלא את המטרות שלשמן BESTECH אספה אותו בתחילה, אלא אם כן נדרש אחרת בחוק. BESTECH תשמור ותשתמש במידע האישי שלך לפי הצורך כדי לעמוד בהתחייבויות החוקיות שלנו.

במקרה שאתה אזרח באיחוד האירופי (האיחוד האירופי) או במדינות האזור הכלכלי (EEA), אנא שים לב ש-BESTECH עומדת בהנחיית האיחוד האירופי להגנת מידע 95/46/EC, כפי שנקבעה על ידי האיחוד האירופי בנוגע לאיסוף , שימוש ושמירה של נתונים אישיים ממדינות החברות באיחוד האירופי ו-EEA. BESTECH אישרה כי היא עומדת בדרישות של הודעה, בחירה, העברה קדימה, אבטחה, שלמות נתונים, גישה ואכיפה.

המידע האישי שלך עשוי להיות מאוחסן ומעובד על בסיס גלובלי שבו BESTECH או חברות הבת, החברות שלו או ספקי השירות שלה מחזיקות מתקנים. BESTECH עשויה להעביר את המידע האישי שלך לגופים קשורים, או לצדדים שלישיים אחרים מעבר לגבולות ומהארץ או תחום השיפוט שלך למדינות או תחומי שיפוט אחרים ברחבי העולם. אם אתה נמצא באיחוד האירופי או ב-EEA או באזורים אחרים עם חוקים המסדירים איסוף נתונים, שים לב ש-BESTECH לא תעביר את המידע האישי שלך למדינה ולתחום שיפוט שאין להם חוקי הגנת נתונים דומים לתחום השיפוט שלך.

BESTECH עוסקת בהגנה על הפרטיות והנתונים שלך, אך איננו יכולים להבטיח או להבטיח את האבטחה של כל מידע שאתה מעביר ל-BESTECH או להבטיח שלא ניתן יהיה לגשת, לחשוף, לשנות או להרוס את המידע שלך באתר שלנו על ידי הפרה של כל אחד מהתעשייה שלנו אמצעי הגנה פיזיים, טכניים או ניהוליים סטנדרטיים. אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לאבטחה באתר שלנו, תוכל ליצור איתנו קשר בכתובת office@bestech.co.il על ידי המשך השימוש באתר זה ובכך קבלת תנאי שימוש אלה, אתה מסכים לעיבוד וחשיפת המידע האישי כאמור. כאן.

תוכן האתר
אלא אם צוין אחרת, כל התכנים והחומרים המתפרסמים באתר זה מוצגים אך ורק לשימושך הפרטי, האישי והלא מסחרי. מידע על המוצר באתר אינטרנט זה מסופק על ידי BESTECH ומיועד למטרות מידע כללי בלבד. מידע המוצר אינו מיועד לספק מידע רפואי מלא או כל מידע רפואי.

עשינו מאמצים סבירים להבטיח שהאתר הזה תואם את החוקים החלים. עם זאת, איננו מצגים שהחומרים באתר זה מתאימים או זמינים לשימוש בכל המיקומים ברחבי העולם. מי שמבקר באתר שלנו עושה זאת מיוזמתם ואחראי לעמידה בכל החוקים החלים. אם השימוש באתר זה והצפייה בו, או שימוש בחומר או תוכן כלשהו באתר או בשירותים, או במוצרים המוזכרים באתר מנוגדים או מפרים כל חוק החל בתחומי השיפוט שלך, אינך מורשה לצפות או השתמשו באתר ועליכם לצאת מיד.

קניין רוחני
זכויות היוצרים על כל החומר באתר זה מוחזקות בלעדית על ידי BESTECH או ברישיון ל-BESTECH על ידי צד שלישי חוקי. שמות מותג וסימנים מסחריים שייכים לבעליהם בהתאמה.

למעט באישור מפורש על ידי BESTECH או חלק שלישי רלוונטי

bottom of page